Adalet Bakanlığı 12823 Personel Alımı Başladı! Şartlar Kontenjanlar

Adalet Bakanlığı 12823 Personel Alımı Başladı! Şartlar Kontenjanlar

Adalet Bakanlığı tarafından Resmi Gazete’de yayımlanan ilanlarda en az lise mezunu 20 unvanda toplam 12823 personel alınacağı açıklanmıştı.

Resmi Gazete’de yayımlanan ilanlara göre Adalet Bakanlığı Merkez, Taşra Teşkilatları ve Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü bünyesinde görevlendirilmek üzere 20 unvanda 12823 personel alımı başvurular başladı. Unvanlar ve başvuru detayları haberimizde.

personel-2-003.jpg

Adalet Bakanlığı unvan ve sayı dağılımı

3618 Zabıt Katibi, 830 Mübaşir, 12 İşaret Dili Tercümanı, 1125 Güvenlik Görevlisi, 5 Kaloriferci, 202 Şoför, 66 Aşçı, 919 Hizmetli, 7 İstatistikçi, 35 Mühendis, 54 Psikolog, 25 Sosyal Çalışmacı, 159 Teknisyen, 10 Tekniker, 27 Öğretmen, 4 Fizyoterapist, 2 Veteriner Hekim, 5016 İnfaz ve Koruma Memuru, 141 Büro Personeli (Ceza İnfaz Kurumu Katibi) ve 66 Hemşire alınacaktır.

Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru şekli ve zamanı

Başvurular 17 Mart 2022 tarihine kadar Cumhurbaşkanlığı kariyer kapısı ve/veya e-devlet üzerinden elektronik olarak yapılacaktır.

301 Sözleşmeli Personel alımı için başvuru şartları ve unvanlar

Genel başvuru Şartları

657 sayılı kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak, 2020 yılı KPSS sınavından ilgili puan türünden en az 70 puan almış olmak.

Aşçı kadrosu için Lise veya yükseköğrenim aşçılık veya dengi bölüm mezunu olmak, En az lise veya dengi okul mezunu olup MEB’in aşçılık mesleği için belirlediği kriterlere uygun aşçılık sertifikası, ustalık belgesi veya dengi sertifikaya sahip olmak.

Kaloriferci kadrosu için En az Lise mezunu olmak, Doğalgaz yakıtlı kalorifer ateşçisi sertifikasına sahip olmak.

Hizmetli kadrosu için En az Lise mezunu olmak.

Şoför kadrosu için En az Lise mezunu olmak, E sınıfı veya yeni tip D sınıfı ehliyete sahip olmak.

İstatistikçi kadrosu için İstatistik lisans mezunu olmak.

Güvenlik Görevlisi kadrosu için En az Lise mezunu olmak, Geçerlilik süresi dolmamış özel güvenlik görevlisi kimlik kartına (silahlı ibareli) sahip olmak, 18 – 30 yaş arasında olmak, Erkeklerde 170 cm, kadınlarda 160 cm’den kısa boylu olmamak, Boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 13’ten fazla, 17’den az olmamak.

Başvuru kılavuzu.

6459 Sözleşmeli Zabıt Kâtibi, Mübaşir, Koruma ve Güvenlik Görevlisi, Teknisyen, İşaret Dili Tercümanı, Şoför, Aşçı ve Hizmetli alımında başvuru nitelikleri

Genel başvuru şartları

Türk vatandaşı olmak, İlk defa atanacaklar için 17 Mart 2022 tarihinde 657 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesindeki yaş şartlarını taşımak, Zabıt kâtibi, mübaşir, teknisyen, işaret dili tercümanı, şoför, aşçı ve hizmetli unvanları için 35, Koruma ve güvenlik görevlisi unvanı için 30 yaşını bitirmemiş olmak, Askerlikle ilişiği bulunmamak, Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

Zabıt Katibi kadrosu için Fakülte veya yüksekokulların bilgisayar bölümü, adalet meslek yüksekokulu veya meslek yüksekokullarının adalet, adalet ön lisans veya ceza infaz ve güvenlik hizmetleri programı, lise veya meslek liselerinin adalet alanı ve ilgili mevzuat uyarınca bunlara denkliği kabul edilen program veya alanları ile diğer lise ve dengi okulların bilgisayar veya bilişim teknolojileri alanlarından mezun olmak, Bunların dışında, En az lise veya dengi okul mezunu olup, daktilo ya da bilgisayar dersini başarıyla tamamladığını belgelemek veya en son başvuru tarihi itibarıyla MEB onaylı daktilo ya da bilgisayar sertifikasına sahip olmak, Uygulamalı sınavdan en az bir hafta önce Bakanlık internet sitesinde ilan edilecek yazılı metinler arasından üç dakikada yanlışsız ve tekrarsız en az 90 kelime yazmak.

Mübaşir kadrosu için En az Lise mezunu olmak.

Güvenlik Görevlisi kadrosu için En az Lise mezunu olmak, Geçerlilik süresi dolmamış özel güvenlik görevlisi kimlik kartına (silahlı ibareli) sahip olmak, 18 – 30 yaş arasında olmak, Erkeklerde 170 cm, kadınlarda 160 cm’den kısa boylu olmamak, Boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 13’ten fazla, 17’den az olmamak.

Teknisyen alımı için En az meslek liseleri veya teknik liselerin ilgili bölümlerinden mezun olmak.

İşaret Dili Tercümanı kadrosu için En az ön lisans mezunu olmak, Türk İşaret Dili Yeterlilik Sınavından (TİDYES) en az 70 puan almış olmak veya tercümanlık yapacak seviyede işaret dilini bildiğini gösteren en az 200 saatlik MEB onaylı belge ya da sertifikaya sahip olmak.

Şoför kadrosu için En az Lise mezunu olmak, En az B sınıfı yeni siteme göre D1 sınıfı ehliyete sahip olmak.

Aşçı kadrosu için Lise veya yükseköğrenim kurumlarının aşçılık veya dengi bölümü mezunu olmak, En az lise veya dengi okul mezunu olup, MEB’in aşçılık mesleği için belirlediği kriterlere uygun aşçılık sertifikası, ustalık belgesi veya dengi sertifikaya sahip olmak.

Hizmetli kadrosu için En az Lise mezunu olmak.

Başvuru kılavuzu.

Adalet Bakanlığı CTE 5455 sözleşmeli personel alımında başvuru şartları ve unvanlar

5016 İnfaz Koruma Memuru, 141 Büro Personeli, 66 Hemşire, 113 Teknisyen, 90 Şoför, 27 Aşçı ve 2 Kaloriferci alınacaktır.

Genel başvuru şartları

Türk vatandaşı olmak, Kamu haklarından mahrum bulunmamak, Affa uğramış olsa bile belirli suçlardan mahkum olmamak, Askerlikle ilişiği bulunmamak, 2020 yılı KPSS sınavından ilgili puan türlerine en az 70 puan almış olmak, İnfaz Koruma Memurları için 30, Diğer kadrolar için 35 yaşını bitirmemiş olmak.

İnfaz Koruma Memuru kadrosu için En az Lise mezunu olmak, Erkeklerde 170 cm. kadınlarda 160 cm. ‘den kısa boylu olmamak, Boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 13’ten fazla, 17’den az olmamak.

Büro Personeli kadrosu için Bilgisayar bölümü, adalet meslek yüksekokulu veya meslek yüksekokullarının adalet, adalet ön lisans veya ceza infaz ve güvenlik hizmetleri programı, lise veya meslek liselerinin adalet alanı ve ilgili mevzuat uyarınca bunlara denkliği kabul edilen program veya alanları ile diğer lise ve dengi okulların bilgisayar veya bilişim teknolojileri alanlarından mezun olmak, Bunların dışında, en az lise veya dengi okul mezunu olup, daktilo ya da bilgisayar dersini başarıyla tamamladığını belgelemek veya MEB onaylı veya kamu kurum ve kuruluşlarınca düzenlenen kurslar sonucu verilen daktilo ya da bilgisayar sertifikasına sahip olmak, Elektronik ortamda gönderilen bir metinden bilgisayar ile üç dakikada yanlışsız ve tekrarsız en az 90 kelime yazmak.

Hemşire kadrosu için Hemşirelik ve hemşireliğe eşdeğer sağlık memurluğu programlarından mezun olmak.

Teknisyen kadrosu için En az meslek liseleri veya teknik liselerin ilgili bölümlerinden mezun olmak.

Şoför kadrosu için En az Lise mezunu olmak, E sınıfı veya yeni tip D sınıfı ehliyete sahip olmak.

Aşçı kadrosu için Lise veya yükseköğrenim kurumlarının aşçılık veya dengi bölümü mezunu olmak, En az lise veya dengi okul mezunu olup, MEB’in aşçılık mesleği için belirlediği kriterlere uygun aşçılık sertifikası, ustalık belgesi veya dengi sertifikaya sahip olmak.

Kaloriferci kadrosu için En az Lise mezunu olmak, Halk eğitim müdürlüklerinin veya diğer resmî kurum veya kuruluşların düzenlediği kurslardan mezun olmak veya ilgili branşta sertifikaya sahip olmak.

Başvuru kılavuzu.

Adalet Bakanlığı CTE 108 sözleşmeli personel alımında başvuru şartları ve unvanlar

51 Psikolog, 27 Öğretmen, 22 Sosyal Çalışmacı, 2 Veteriner, 1 İnşaat Mühendisi, 1 Gıda Mühendisi, 4 Fizyoterapist alınacaktır.

Genel başvuru Şartları

Türk vatandaşı olmak, Affa uğramış olsa bile belirli suçlardan mahkum olmamak, Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak, 2020 yılı KPSSP3 puan türüne sahip olmak.

Psikolog kadrosu için Psikoloji Lisans mezunu olmak.

Öğretmen kadrosu için MEB, MEB’e bağlı eğitim kurumlarına öğretmen olarak atanacakların atamalarına esas olan alanlar ile mezun oldukları yüksek öğretim programları ve aylık karşılığı okutacakları derslere ilişkin ilan tarihindeki çizelgede sayılan yüksek öğretim programından mezun olanlardan eğitim fakültesi mezunları dışındaki bölümler için sınıf öğretmenliği sertifikası veya pedagojik formasyon belgesi bulunmak veya alanı ile ilgili ortaöğretim alan öğretmenliği tezsiz yüksek lisans programını bitirmiş olmak.

Veteriner, Mühendis, Sosyal Çalışmacı ve Fizyoterapist kadroları için İlgili bölümlerden Lisans mezunu olmak.

Başvuru kılavuzu.

Adalet Bakanlığı 500 İcra Katibi alımında başvuru şartları

2020 yılı KPSS sınavından ilgili puan türünden en az 70 puan almış olmak, Türk vatandaşı olmak, 35 yaşını doldurmamış olmak, Görev yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak, Kamu haklarından mahrum bulunmamak, Affa uğramış olsa bile belirli suçlardan mahkum olmamak, Askerlikle ilişiği bulunmamak, En az lise veya dengi okul mezunu olup, örgün öğretim yoluyla verilen daktilo ya da bilgisayar dersini başarıyla tamamladığını belgelemek veya başvuru tarihinde MEB onaylı veya kamu kurumu ve kuruluşlarınca düzenlenen kurslar sonucu verilen daktilo ya da bilgisayar sertifikasına sahip bulunmak.

Başvuru kılavuzu.

Başvuru ekranı.

Kaynak:Haber Kaynağı

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.