Kullanım Şartları

 • Sitemize üye olan kişiler; 18 yaşın üzerinde olduklarını, sözleşmeyi okuduklarını, sitemiz tarafından sunulan hizmetleri kullanırken aşağıda belirtilen şartları kabul etmiş olduklarını ve sözleşmeye bağlı olduklarını kabul ederler.
 • İşbu sözleşme taraflara site ile ilgili hak ve yükümlülükler yüklemektedir. Sözleşmeyi kabul eden taraflar hak ve yükümlülüklerden sorumlu olurlar.
 • İnternet sitesi yönetimi tarafından sözleşme koşullarında dilediği zaman, dilediği değişiklikleri yapma hakkı saklıdır. Sonradan yapılan değişiklikler, değişikliğin sitede yayın tarihinden itibaren hüküm ifade eder. Kullanıcılar bu değişiklikleri takip etmekle yükümlüdür, bildirim yapılmayacaktır.
 • Sitemizde yer alan işletme adı, unvan, marka, logo, patent, tasarım, bilgi veya yöntem gibi tüm haklar; Fikri mülkiyet hakları kapsamında koruma altındadır. Bahsi geçen hakları kullanma hakkı internet sitesi ve ilgililerine aittir. İzinsiz olarak kullanılamaz. Ulusal ve uluslararası hukuk koruması altındadır.
 • Sitede yer alan bilgiler ve içerikler hiçbir şekilde çoğaltılamaz, kopyalanamaz, aktarılamaz. Sitenin bir kısmı ya da tamamı diğer bir internet sitesinde izinsiz olarak kullanılamaz.
 • Siteyi ziyaret eden, üye olan veya kullanan kişiler fikri mülkiyet haklarını ihlal etmemeyi taahhüt ederler.
 • Web sitemiz yasal amaçlara uygun olarak ve kanunlara saygı çerçevesinde kullanılacaktır. Bu siteyi kullana kişiler yasalara uygun şekilde kullanacağını taahhüt etmektedir.
 • Site üzerinden haksız menfaat elde etmeye çalışanlar, yanlış ve aldatıcı beyanlarda bulunanlar, mevcut hasarları gizlemek suretiyle sonraki tarihlerde doğduğunu beyan edenler doğacak olan cezai sorunluluktan sorumludurlar.
 • Kullanıcılar site içerisindeki faaliyetlerinde, sitenin herhangi bir bölümünde ya da iletişim araçlarında genel ahlaka ve adaba aykırı davranmayacağımı, 3. Kişilerin haklarını zedeleyecek aldatısı, saldırgan, kin ve düşmanlık besleyen, müstehcen ya da pornografik, telif haklarına aykırı, yasalara aykırı; içerik paylaşamaz, teşvik edemez, içerik üretemez.
 • İnternet sitemiz üzerinden yapılan propaganda, yanlış davranışlar, başka amaçlara alet etme gibi site yönetimi tarafından sakıncalı görülen hususlarda; site yönetimi tarafından siteye girişi yasaklamak, üyeliği iptal etmek, şikayette bulunmak gibi duruma uygun nitelikteki tedbirler alınacaktır. Bunun için bir ikaz yükümlülüğümüz yoktur.
 • İnternet sitemizdeki ziyaretçilerin site üzerindeki tüm hareketleri ile üyelerin site üzerindeki tüm işlemleri güvenlik gerekçesiyle; tarih, saat ve IP numarası ile kayıt altına alınmaktadır. Bu bilgilerin yetkili Türk mahkemelerince istenmesi halinde teslim edilecektir.
 • Üyelere ait olan gizli bilgiler yalnızca resmi makamların usulüne göre talep etmesi halinde, yürürlükteki mevzuat hükümleri dikkate alınarak beyan edilebilecektir.
 • İnternet sitemiz üzerine ekleyeceğiniz tüm yazılı ve görsel içerikten doğan hukuki sorumluluk üye ve ziyaretçilere aittir. Her türlü metin, resim, ses veya video bu kapsamda sorumluluğunuz altındadır.
 • Sitemiz tarafından verilmesi taahhüt edilen hizmetler sitemizin sorumluluğu altındadır. Ancak üyeler tarafından talep edilen hizmetler konusunda karar verme yetkisi site yönetiminin kanaati altındadır.
 • İnternet sitemizde yer verilen link ve bağlantılar, diğer kişi ve kuruluşların güvenilirliğini ya da edimlerini taahhüt anlamına gelmemektedir. Söz konusu kişi ve kurumlar adına hareket etmemekteyiz ve onların sorumlulukları tamamen sitemizden bağımsızdır.
 • Taahhüt etmediğimiz hiçbir hususta sorumluluğumuz söz konusu değildir.
 • İşbu sözleşmenin bazı şartları kısmen ya da tamamen geçersiz olsa dahi, sözleşmenin geçerliliğinin gri kalanı devam edecektir.
 • Taraflar arasında çıkan uyuşmazlıklarda taraflara ait defter, kayıt, veriler, bilgisayar kayıtları, faks ve iletişim kayıtları 6100 sayılı HMK kapsamında delil olarak kullanılacaktır. Kullanıcı bu kayıtların kullanımına itiraz edemeyecektir.
 • İnternet sitesi veya site hizmetleri nedeniyle doğacak olan ihtilaflarda Türk hukuku uygulanacaktır ve yargılama yetkisi Türk mahkemeleri ile Türk icra dairelerine aittir.