İş Güvenliği Uzmanı Ne Kadar Maaş Alır?

İş Güvenliği Uzmanı Ne Kadar Maaş Alır?

İş güvenliği uzmanı iş yerlerinde çalışan bireylerin sağlık ve güvenliklerinden sorumlu olan ve bu çalışanların çalışma koşullarını iyileştirmek amacıyla çalışanlar ve iş verenlere iş güvenliği konusunda eğitim ve danışmanlık görevi yapmaktadır.

İş güvenliği uzmanı 3 farklı kategoriye ayrılmaktadır. Buna göre A, B ve C sınıfı iş güvenliği uzmanı olabilmek için belirli şartların sağlanması ve sınavlara girerek uzman olunabilir. 2024 yılında iş güvenliği uzmanları çalıştığı sektöre, sınıfa, iş alanın büyüklüğüne, eğitimine ve deneyimine göre değişkenlik göstermektedir.

İş Güvenliği Uzmanı Nedir?

İş güvenliği uzmanı, 6331 sayılı iş Sağlığı ve güvenliği kanunundaki ilgili yönetmelikler çerçevesinde faaliyet göstermektedir. İş yerlerindeki risklerin değerlendirilmesini yaparak acil durum planlarını hazırlayarak iş güveliği kuralları çerçevesinde iş kazalarını ve meslek hastalıklarını detaylı şekilde raporlama ve önleyici tedbirler almakla görevlidir. Buna ek olarak iş güvenlik uzmanları iş güvenliği ekipmanlarını kontrol ederek iş alanlarını denetlemek ve iş güvenliği kültürünü faaliyet gösterdiği alandaki çalışanlara yayarak iş kazalarını minimuma indirmeyi amaçlamaktadır.

İş Güvenliği Uzmanı Nasıl Olunur?

İş güvenliği olmak için bireylerin belirli şartların karşılaması ve ilgili sınavlara girerek başarılı sonuç almaları gerekmektedir. İş güvenliği uzmanı olmak isteyen adayların şu adımları izlemesi gerekmektedir;

 • İş güvenliği uzmanı olabilmek için A, B ya da C sınıfı iş güvenliği kategorilerinden birini tercih etmesi gerekmektedir. Buna ek olarak A sınıfı iş güvenliği uzmanı her türlü iş kollarında görev yapabilirken, B sınıfı iş güvenliği uzmanı az tehlikeli ve tehlikeli iş alanlarında çalışabilmektedir. C sınıfı iş güvenliği uzmanı daha az tehlikeli iş kollarında faaliyet göstermektedir.
 • Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yetki verilmiş eğitim kurumlarının iş güvenliği uzmanlığı eğitiminin başarılı şekilde eğitim alarak sınavları geçmesi gerekmektedir. Kategorilere göre A sınıfı iş sağlığı güvenliği 180 saat, B sınıfı iş sağlığı ve güvenliği 120 saat ve C sınıfı iş güvenliği ve sağlığı eğitimleri 80 saattir. Eğitimi tamamlayan adayların eğitim sonunda sunulan sınavlardan başarılı şekilde sonuç alması gerekmektedir.
 • Çalışma ve Sosyal Güvenlik bakanlığı tarafından gerçekleştirilen iş sağlığı uzmanlığı sınavına adayların girmesi gerekmektedir. Gerçekleştirilecek olan sınav, yazılı ve sözlü olarak 2 farklı aşamadan oluşmaktadır. Yazılı sınavlarda iş güvenliği uzmanlığı hakkında temel bilgiler, risk değerlendirmeleri, mevzuat, iş kazaları, iş sağlığı, meslek hastalıkları, iş sağlığı ve güvenliği yöntemleri gibi farklı konulardan meydana gelen sorular bulunmaktadır. Sözlü sınavlarda ise adayların iş güvenliğiyle ilgili beceri, bilgi, tutumları ve yetkinlikleri değerlendirilmektedir. Sınavdan başarılı sonuç alan adayların iş güvenliği uzmanı belgesi almayı hak kazanırlar.

Kim İş Güvenliği Uzmanı Olabilir?

İş güvenliği uzmanı olabilmek için bireylerin belirli şartları karşılaması gerekmektedir. Buna göre kim iş güvenliği uzmanı olur sorusunun cevabı için gereli şartlar ise;

 • Türk vatandaşı olmak
 • En az lise mezunu olması
 • Askerliğini yapmış ya da askerlikle ilişiğinin olmaması
 • Kamu kurum ve kuruluşlardan mahrum olmaması
 • Sağlık açısından iş güvenliği uzmanı olmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorununun olmaması
 • Adli sicil kaydının olmaması
 • İş güvenliği uzmanı eğitiminin başarılı şekilde sonuçlandırılması

Benzer Haber: Ambulans Şoförü Nasıl Olunur? 2024

İş Güvenliği Uzmanı Görevleri

İş güvenliği uzmanı görevleri A sınıfı, B sınıfı ve C sınıfı olmak üzere 3 farklı kategorilerde yer almaktadır. Buna göre iş güvenliği uzmanı görevleri ise şu şekildedir;

A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı Görevleri:

 • Her türlü iş kollarında iş sağlığı ve iş güvenliği hizmetlerini yapabilmek
 • İş alanlarındaki risk değerlendirmelerini yaptırmak ya da yapmak
 • Acil durum planlarını hazırlatmak ya da hazırlamak
 • İş güvenliği kurallarına uyarak gerekli raporları hazırlamak
 • İş kazalarını ve meslek hastaları konusunda gerekli araştırmaların yapılarak önleyici tedbirleri almak
 • İş güvenliği ekipmanların kontrollerini yapmak ya da yaptırmak
 • İş yerlerin denetimini sağlamak
 • İş veren ve çalışanların iş güvenliği konusunda eğitimlerin verilmesini sağlayarak danışmanlık yapmak
 • İş güvenliği kültürünü yayarak geliştirmek
 • İş sağlığı ve güvenliği konusunda mevzuata uygun hareket etmek

B Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı Görevleri:

 • Tehlikeli ve Az tehlikeli iş kollarındaki güvenliklerini ve iş sağlığını yürütmek
 • İş alanlarındaki risk değerlendirmelerini yaptırmak ya da yapmak
 • Acil durum planlarını hazırlatmak ya da hazırlamak
 • İş güvenliği kurallarına uyarak gerekli raporları hazırlamak
 • İş kazalarını ve meslek hastaları konusunda gerekli araştırmaların yapılarak önleyici tedbirleri almak
 • İş güvenliği ekipmanların kontrollerini yapmak ya da yaptırmak
 • İş yerlerin denetimini sağlamak
 • İş veren ve çalışanların iş güvenliği konusunda eğitimlerin verilmesini sağlayarak danışmanlık yapmak
 • İş güvenliği kültürünü yayarak geliştirmek
 • İş sağlığı ve güvenliği konusunda mevzuata uygun hareket etmek

C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı Görevleri:

 • Az tehlikeli iş yerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin yürütülmesi
 • İş alanlarındaki risk değerlendirmelerini yaptırmak ya da yapmak
 • Acil durum planlarını hazırlatmak ya da hazırlamak
 • İş güvenliği kurallarına uyarak gerekli raporları hazırlamak
 • İş kazalarını ve meslek hastaları konusunda gerekli araştırmaların yapılarak önleyici tedbirleri almak
 • İş güvenliği ekipmanların kontrollerini yapmak ya da yaptırmak
 • İş yerlerin denetimini sağlamak
 • İş veren ve çalışanların iş güvenliği konusunda eğitimlerin verilmesini sağlayarak danışmanlık yapmak
 • İş güvenliği kültürünü yayarak geliştirmek
 • İş sağlığı ve güvenliği konusunda mevzuata uygun hareket etmek

2024 İş Güvenliği Uzman Maaşları

2024 İş güvenliği uzman maaşları görev yaptığı sektöre ve iş güvenliği uzmanlık seviyesine göre değişkenlik gösterir. Buna ek olarak özel sektör ya da kamu gibi alanlar da iş güvenliği uzmanı maaşlarını doğrudan etkilemektedir.

A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı Maaşı:

A sınıfı iş güvenliği uzman maaşı çok tehlikeli iş kollarında görev yapmaktadır. Buna göre A sınıfı iş güvenliği uzmanı olabilmek için minimum lisans mezunu olması, 64 saat teorik ve 16 saatlik uygulamalı iş güvenliği uzmanı eğitimini tamamlaması gerekmektedir. Buna göre 2024 A sınıfı iş güvenliği uzman maaşları 45,000 Türk lirası ile 85, 000 Türk lirası arasında değişkenlik göstermektedir.

B Sınıfı İş Güvenliği Uzman Maaşı:

B Sınıfı İş Güvenliği Uzman Maaşı tehlikeli ve çok tehlikeli iş kollarında görev yapması sebebiyle B sınıfı iş güvenliği uzmanı olabilmek için minimum ön lisans mezunu olması, 48 saatlik teorik ve 12 saatlik uygulamalı eğitimin başarılı şekilde tamamlanması gerekmektedir. B sınıfı iş güvenliği uzmanı, özellikle orta ölçekli ve tehlikeli iş kollarında görev yapmaktadır. Buna göre A sınıfı iş güvenliği uzmanlarına göre daha düşük maaş alsalar da C sınıfına göre daha yüksek maaş almaktadır. Buna göre 2024 B sınıfı iş güvenliği uzman maaşları ortalama 35,000 Türk lirası ve 65,000 Türk lirası arasında değişkenlik göstermektedir.

C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı Maaşları:

C Sınıfı İş Güvenliği Uzman Maaşı az tehlikeli iş kollarında görev yapması sebebiyle C sınıfı iş güvenliği uzmanlarının minimum lise mezunu olması, 32 saatlik teorik ve 8 saatlik uygulamalı eğitimleri alması gerekmektedir. C sınıfı iş güvenliği uzmanları küçük işletmeler ve az tehlikeli iş kollarında görev yapmaktadır. C sınıfı iş güvenliği uzman maaşları diğer sınıflara göre daha düşüktür. Buna göre 2024 C sınıfı iş güvenliği uzman maaşları ortalama 24,000 Türk lirası ile 45,000 Türk lirası arasında değişkenlik göstermektedir. Elbette bu maaşlar faaliyet gösterilen sektöre, iş alanlarına, ek ödemelere ve deneyimlere göre değişkenlik göstermesi sebebiyle maaşlarda azalmalar ve artışlar meydana gelebilir.

Kamu Sektöründe İş Güvenliği Uzman Maaşı Ne Kadar?

Kamuda iş güvenliği uzmanı olarak görev yapan bireyler, devlet kurum ve kuruluşlarında faaliyet göstermesi sebebiyle özel sektöre göre daha yüksek maaşla hizmet vermektedir. Kamu sektöründe iş güvenliği olmak özel sektörlerde olduğu gibi belirli şartların karşılanması ve sertifikaya sahip olmak gerekmektedir. Buna göre Kamu alanında iş güvenliği uzmanı olabilmek için Kamu Personeli Seçme Sınavından belirlenen puanın alınması ve gerekli mülakatların geçilmesi gerekmektedir.

Kamuda iş güvenliği uzmanı olarak görev yapmak özel sektörlere göre daha sabit ve düzenli maaş anlamına gelmektedir. Buna ek olarak sağlanan sosyal ve yan haklardan da faydalanmak mümkündür. 2024 Kamuda iş güvenliği uzman maaşları ortalama 50, 000 Türk lirasıdır. Elbette görev yapılan kurumdaki birimlere, derecelere ve ek ödemelere göre maaşlarda değişkenlik göstermesi sebebiyle ortalama maaşı söyledik.

Kaynak:Haber Kaynağı

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.