İş Kazasında İşveren Maaş Öder mi? Nereden Ödeme Alabilirsiniz? Tüm Detaylar!

İş Kazasında İşveren Maaş Öder mi? Nereden Ödeme Alabilirsiniz? Tüm Detaylar!

İş kazasında işveren maaş öder mi? İş kazası geçiren bir işçi kaybolan sağlığına istinaden zararını nasıl tazmin eder, nasıl maaş alır, tazminat hakkı olur mu? Tüm detayları sayfamızda görebilirsiniz.

İş kazaları, işçilerin çalışma hayatında karşılaşabileceği en ciddi durumlardan biridir. İş kazası geçiren bir işçinin, maddi kayıplarını telafi etme süreci, işçi ve işveren arasındaki hukuki düzenlemelerle yakından ilgilidir. Bu makalede, iş kazası durumunda işverenin maaş ödeme yükümlülüğü hakkında detaylı bilgi vereceğiz. DevletPersonelAlımı olarak, bu önemli konuyu sizler için araştırdık ve en güncel bilgileri derledik. Oldukça detaylı ve tüm sorularınıza yanıt bulacağınız biz içerik hazırladık.

İş Kazası ve İşverenin Maaş Ödeme Yükümlülüğü

İş kazasında maaş kesilir mi? sorusu, iş kazası geçiren birçok işçinin aklına gelen ilk sorulardan biridir. İş kazası sonrası işçinin maaş durumu, işçinin çalışma şekline ve sözleşmesine göre değişiklik gösterebilir. Genel olarak, iş kazası nedeniyle rapor alan işçiye işveren maaş ödemez. Ancak kamu sektöründe çalışanlar ve toplu iş sözleşmesine tabi bazı işyerleri bu durumun istisnasını oluşturur. Bu işyerlerinde çalışanların maaşı raporlu oldukları sürece kesilmez, fakat bu kişiler de Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SGK) ödeme alamazlar​​.

kazasinda-isveren-maas-oder-mi-odemez-mi.jpg

İş Kazasında Rapor Parası

İş kazasında rapor parası kesilir mi? sorusuna yanıt olarak, iş kazası geçiren işçiye SGK tarafından geçici iş göremezlik ödeneği (rapor parası) ödenir. Bu ödeme, işçinin çalışamadığı süre boyunca geçerli olup, işçinin günlük kazancına göre hesaplanır. Ayakta tedavilerde işçiye günlük kazancının üçte ikisi, yatarak tedavilerde ise yarısı kadar ödeme yapılır​​.

Sigortadan Para Alma

İş kazası geçiren işçi, SGK'dan iş göremezlik ödeneği alabilir. İşçinin, iş kazası nedeniyle çalışamadığı sürede maaşının bir kısmı veya tamamı SGK tarafından ödenir. Bu ödeme, iş kazası sonrası işçinin gelir kaybını azaltmayı amaçlar​. İş kazası geçiren işçinin raporu SGK'ya ibraz edildikten sonra ödeme süreci başlatılır.

İş Kazasında İşverenin Sorumlulukları

İş Kazası Nedir?

İş kazası, işçinin iş yerinde veya işin yürütülmesi sırasında geçirdiği kazaları ifade eder. İş kazası sonucu işçi, geçici veya kalıcı olarak iş göremez hale gelebilir. İş kazası tanımı, işçinin işverenin gözetiminde işini yaparken meydana gelen her türlü kazayı kapsar.

İşverenin Yükümlülükleri

İşverenlerin, iş kazalarını önlemek ve işçi sağlığını korumak için belirli sorumlulukları vardır. İşverenlerin yükümlülükleri şu şekildedir:

 • İş Sağlığı ve Güvenliği Tedbirleri: İşverenler, işyerinde güvenli bir çalışma ortamı sağlamak için gerekli tüm önlemleri almalıdır. Bu, iş güvenliği ekipmanlarının sağlanması, risk analizlerinin yapılması ve işçilerin eğitilmesini kapsar.
 • Kaza Bildirimi: İşverenler, iş kazasını en geç üç iş günü içinde Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) bildirmek zorundadır. Bildirimin yapılmaması durumunda işverene idari para cezası uygulanır.
 • İşçi Eğitimi: İşverenler, işçilerini iş sağlığı ve güvenliği konularında düzenli olarak eğitmelidir.
 • Tıbbi Müdahale: İş kazası durumunda, işverenin işçiye derhal tıbbi müdahale sağlaması gerekmektedir. İşveren, işyerinde ilk yardım ekipmanlarının bulunmasını ve acil durumlarda sağlık hizmetlerine hızlı erişimi sağlamalıdır.

İş Kazasında İşverenin Maaş Ödeme Yükümlülüğü

İş kazası geçiren işçiye işverenin maaş ödeme yükümlülüğü, bazı durumlar dışında genel olarak bulunmamaktadır. İş kazası sonrası işçinin maaşı, SGK tarafından ödenen geçici iş göremezlik ödeneği ile telafi edilir. Ancak bazı özel durumlarda işverenin maaş ödeme yükümlülüğü olabilir:

 • Kamu Sektörü: Kamu sektöründe çalışan işçilerin maaşları, iş kazası durumunda kesilmez. Bu işçiler, SGK'dan rapor parası almazlar.
 • Toplu İş Sözleşmesi: Toplu iş sözleşmesine tabi olan işyerlerinde, işçilerin maaşları raporlu oldukları süre boyunca kesilmez.

İş Kazasında Geçici İş Göremezlik Ödeneği

İş kazası sonrası SGK tarafından ödenen geçici iş göremezlik ödeneği, işçinin çalışamadığı süre boyunca yaşadığı gelir kaybını telafi etmek için ödenir. Ödeneğin hesaplanması ve ödenmesi şu şekilde gerçekleşir:

 • Günlük Kazanç: İşçinin günlük kazancı, iş kazasından önceki 3 aylık dönemdeki kazançlarının ortalaması alınarak hesaplanır.
 • Ayakta Tedavi: Ayakta tedavi gören işçiye günlük kazancının üçte ikisi oranında ödeme yapılır.
 • Yatarak Tedavi: Yatarak tedavi gören işçiye günlük kazancının yarısı oranında ödeme yapılır.
 • Ödeme Süresi: Ödemeler, raporlu olunan süre boyunca yapılır ve en az 3 günlük rapor olması gereklidir​​.

İş Kazalarında İşçinin Hakları

İş kazası geçiren işçilerin çeşitli hakları bulunmaktadır. Bu haklar, işçilerin kazadan sonra yaşadıkları mağduriyetleri en aza indirmek için belirlenmiştir:

 • Geçici İş Göremezlik Ödeneği: İşçi, iş kazası nedeniyle çalışamadığı süre boyunca SGK'dan geçici iş göremezlik ödeneği alır.
 • Sürekli İş Göremezlik Ödeneği: İş kazası sonucunda sürekli iş göremez hale gelen işçiye, SGK tarafından sürekli iş göremezlik ödeneği bağlanır.
 • Ölüm Geliri: İş kazası sonucunda işçinin hayatını kaybetmesi durumunda, geride kalan aile bireylerine SGK tarafından ölüm geliri bağlanır.

Sık Sorulan Sorular

İş kazasında işveren maaş öder mi?

İş kazası geçiren işçiye işverenin maaş ödeme zorunluluğu genellikle yoktur. Ancak kamu sektörü ve toplu iş sözleşmesine tabi olan işyerlerinde çalışan işçilerin maaşları raporlu oldukları süre boyunca kesilmez. İş kazası sonrasında işçiye SGK tarafından geçici iş göremezlik ödeneği ödenir.

İş kazasında rapor parası kesilir mi?

İş kazası geçiren işçinin rapor parası kesilmez. İşçi, iş kazası nedeniyle çalışamadığı süre boyunca SGK'dan geçici iş göremezlik ödeneği alır. Bu ödenek, işçinin günlük kazancına göre hesaplanır ve çalışamadığı süre boyunca işçiye ödenir.

İş kazası sonrası işçiye hangi ödemeler yapılır?

İş kazası sonrası işçiye SGK tarafından geçici iş göremezlik ödeneği ödenir. Ayakta tedavilerde günlük kazancının üçte ikisi, yatarak tedavilerde ise yarısı oranında ödeme yapılır. Ayrıca, iş kazası sonucunda sürekli iş göremez hale gelen işçiye sürekli iş göremezlik ödeneği bağlanır.

İş kazasında sigortadan para alma nasıl gerçekleşir?

İş kazası geçiren işçinin SGK'dan para alabilmesi için iş kazası raporunu SGK'ya ibraz etmesi gerekmektedir. İş kazası raporu, işçinin iş göremezlik durumunu ve tedavi süresini belirtir. Rapor SGK'ya iletildikten sonra, işçinin geçici iş göremezlik ödeneği ödenir.

İş kazasında işverenin bildirim yükümlülüğü nedir?

İşverenler, iş kazasını en geç üç iş günü içinde Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) bildirmek zorundadır. Bildirimin yapılmaması durumunda işverene idari para cezası uygulanır. Bu bildirim, işçinin haklarının korunması ve gerekli ödemelerin yapılabilmesi için önemlidir.

Ziyaretçi Yorumları

 • Mehmet Yıldız
  İş kazası geçirdiğimde, işverenim bana hemen tıbbi yardım sağladı ve kazayı SGK'ya bildirdi. Ancak, maaşımın ödenip ödenmeyeceği konusunda endişelerim vardı. Neyse ki, toplu iş sözleşmesine tabi olduğum için maaşım kesilmedi. SGK'dan aldığım geçici iş göremezlik ödeneği sayesinde maddi sıkıntı yaşamadım. Bu süreçte işverenimin desteği çok önemliydi.
 • Ayşe Kaya
  Bir iş kazası geçirdiğimde, işverenim durumu hemen SGK'ya bildirdi ve gerekli tüm tedbirleri aldı. Raporlu olduğum süre boyunca SGK'dan aldığım geçici iş göremezlik ödeneği, günlük kazancımın üçte ikisi kadar oldu. İş kazası sonrası maaşım kesilmediği için maddi olarak rahatladım. Kamu sektöründe çalışmanın bu konuda avantajları olduğunu gördüm.
 • Ahmet Demir
  İş kazası geçirdiğimde, işverenim durumu SGK'ya bildirmekte gecikti ve bu durum bana ekstra zorluklar yaşattı. Ancak SGK'dan aldığım geçici iş göremezlik ödeneği, yatarak tedavi gördüğüm süre boyunca günlük kazancımın yarısı oranında oldu. Bu süreçte işverenin sorumluluklarını yerine getirmesi gerektiğini bir kez daha anladım.
 • Fatma Şahin
  İş kazası sonrasında, işverenim derhal durumu SGK'ya bildirdi ve gerekli tüm tedbirleri aldı. SGK'dan aldığım geçici iş göremezlik ödeneği sayesinde maddi açıdan sıkıntı yaşamadım. Ayrıca, toplu iş sözleşmesine tabi olduğum için maaşım kesilmedi. Bu süreçte işverenin desteği ve yasal haklarım hakkında bilgi sahibi olmam çok önemliydi.
 • Mustafa Çelik
  İş kazası geçirdiğimde, işverenim durumu hemen SGK'ya bildirdi ve bana gerekli tüm yardımları sağladı. Raporlu olduğum süre boyunca SGK'dan aldığım geçici iş göremezlik ödeneği, günlük kazancımın üçte ikisi kadar oldu. Bu süreçte işverenin sorumluluklarını yerine getirmesi ve işçinin haklarını bilmesi çok önemli.
 • Zeynep Yılmaz
  İş kazası sonrasında, işverenim durumu hemen SGK'ya bildirdi ve bana gerekli tüm tıbbi yardımı sağladı. SGK'dan aldığım geçici iş göremezlik ödeneği, günlük kazancımın yarısı oranında oldu. Kamu sektöründe çalıştığım için maaşım kesilmedi ve bu süreçte işverenin desteği sayesinde maddi sıkıntı yaşamadım. İş kazası sonrası haklarımı bilmek çok önemliydi.

İş kazası durumunda işverenin maaş ödeme yükümlülüğü, işçinin çalışma sözleşmesine ve sektörüne bağlı olarak değişir. Genel olarak, işverenin maaş ödeme zorunluluğu yoktur, ancak kamu sektörü ve toplu iş sözleşmesi kapsamında çalışan işçilerin maaşları kesilmez. Bunun yanı sıra, iş kazası geçiren işçi, SGK'dan geçici iş göremezlik ödeneği alarak maddi kayıplarını bir nebze olsun telafi edebilir.

İş kazası sonrası işverenin ve işçinin hak ve sorumlulukları hakkında detaylı bilgi sahibi olmak, bu süreçte yaşanabilecek maddi kayıpları en aza indirmek adına büyük önem taşır. DevletPersonelAlımı olarak, iş kazasında işverenin maaş ödeme yükümlülüğü hakkında tüm merak ettiklerinizi bu makalede yanıtladık. İş kazası geçiren işçilerin haklarını bilmesi ve gerekli adımları atması, mağduriyet yaşamalarının önüne geçecektir.

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.